SomnoClinic® Kliniek voor Snurken en Apneu

Wat is Apneu?

Apneu betekent “geen lucht” en dat is precies wat er gebeurt. De tong sluit de luchtweg geheel af en het lichaam krijgt geen zuurstof meer. Door dit zuurstofgebrek gaat het lichaam ontwaken tot vlak onder het niveau van bewustzijn.

In deze bijna-wakker fase spannen de spieren aan waardoor de tong weer naar voren komt en de afsluiting wordt opgeheven. De apneu is nu voorbij. Dit gebeurt vele malen per nacht. Net als bij snurken zijn er vele factoren van invloed op apneu: medicijngebruik, roken, alcohol en de bouw van het lichaam.

Risico
De gevolgen van apneu zijn veel ernstiger dan de gevolgen van snurken. Wetenschappelijk is aangetoond dat er een duidelijk verhoogd risico is op hart- en vaatziekten en diabetes. Daarnaast zal de patiënt zich vaak lusteloos en moe voelen en problemen hebben zich te concentreren. Deze symptomen sluipen vaak gedurende een langere periode in uw leven.

Wist u dat?

OSAS – Obstructief Slaap Apneu Syndroom.
Bij obstructief apneu wordt de luchtweg geheel afgesloten. Als deze ademstilstand frequent optreedt, spreekt men over OSAS. Er zijn patiënten die dit vele malen per uur hebben. Er zijn uitschieters bekend met ademstops tot wel 2 minuten. Heeft een patiënt minimaal 5-10 ademstops per uur met een lengte die telkens langer is dan 15 seconden dan spreekt men van OSAS.

Om te constateren of u daadwerkelijk OSAS heeft, dient u een slaaponderzoek te ondergaan. Dit is een meting waarbij wordt vastgesteld of er luchtstroom is, uw borstkas beweegt, het zuurstofniveau in uw bloed voldoende is en of u veel beweegt tijdens de slaap. Dit onderzoek vindt vaak plaats in het ziekenhuis maar kan tegenwoordig ook gewoon bij u thuis worden afgenomen. Als er vermoeden bestaat van OSAS adviseren wij de patiënten altijd contact op te nemen met de huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar een KNO- of longarts, die het slaaponderzoek bij u gaat afnemen. Dit is de reden dat het ASA Behandelcentrum uw huisarts altijd informeert over onze behandeling. Een tweede vorm is de centrale apneu. Deze vorm van apneu komt slechts zeer zelden voor.

Zwaardere OSAS wordt vaak primair met de (door een KNO- of longarts voorgeschreven) Cpap behandeld. Een Cpap is een apparaat wat met een slang verbonden is aan een masker. Dit masker draagt u tijdens de slaap. Er wordt gedurende de nacht een constante druk op de luchtweg gehouden door toedienen van lucht.

Bij een lichte tot gemiddelde OSAS boeken wij prima resultaten, terwijl onze resultaten bij de allerzwaartse OSAS meer dan hoopgevend zijn.

Sluit Menu