SomnoClinic® Kliniek voor Snurken en Apneu

TRA – Tong Repositie Apparaat (SnörEx®)

De SnörEx® luchtwegorthese dient persoonlijk te worden aangemeten en vervaardigd. Het is vooraf vast te stellen of u ook geholpen kunt worden met deze snurkbehandeling. Het tong repositie apparaat (TRA systeem) is een directe methode. Het stabiliseert het zachte verhemelte en zorgt er voor dat de tong niet meer weg kan zakken. Hierdoor komt de luchtweg vrij en wordt vibratie (snurken) tegengegaan.
Omdat de tong niet meer weg kan zakken, blijft de luchtweg vrij. Slikken en zelfs praten blijft mogelijk. Hierdoor is de SnörEx® de meest comfortabele en geavanceerde nieuwe methodiek tegen snurken en obstructieve apneu. De SnörEx® is na een korte gewenning comfortabel in het dragen en zeer doelmatig. De SnörEx® kan ook toegepast worden bij prothesedragers. De SnörEx geeft geen pijnlijke kaakstandverandering en of kaakgewrichtsklachten.

MRA – Mandibula Repositie Apparaat (SomnOSA®)

De MRA wordt op maat gemaakt, is een beugel in de mond die u draagt tijdens het slapen. Deze MRA dat staat voor Mandibulair Repositie Apparaat. Dit betekent “onderkaak naar voren brengend”. De MRA brengt de onderkaak 5-12mm naar voren met als gevolg dat de tong die hechtend aan de onderkaak, uit de luchtweg wordt gehouden. De luchtstroom is minder belemmerd en het snurken stopt.

Draagcomfort
We spreken over een redelijk draagcomfort.Het is echter een hulpmiddel en er is altijd een gewenningsperiode. Deze periode is per persoon verschillend en varieert van 3 dagen tot 3 weken. Uit onderzoek blijkt dat bij langdurig dragen  het kaakgewricht beschadigd en er gebitsverandering kan plaatsvinden.

Ontwikkeling & onderzoek
De eerste MRA stamt uit 1901.
De MRA werd tot nu bestempeld als de meest effectieve bewezen techniek, echter met vele bijwerkingen.

Sluit Menu